Russian (CIS)ҚазақшаEnglish (United Kingdom)
 
 
Ә.Х. Марғұлан
атындағы
Археология институты
Адрес:
г. Алматы, ул. Шевченко 28, пр. Достык, 44
Телефоны:
+7 (727) 272 06 99 - приемная
 

Баннер

ruhani-jangyru-logo

Марғұлан атындағы Археология институтының журналы

КазНУ

Бастыбет Жаңалықтар Марғұланов оқулары - 2020

Марғұланов оқулары - 2020

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҒЫЛЫМ КОМИТЕТІ

Ә.Х. МАРҒҰЛАН АТЫНДАҒЫ АРХЕОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ 

№ 1 АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

Құрметті әріптестер! 

Сіздерді 2020 жылдың 15–17 сәуір аралығында Алматы қаласында өтетін "Ұлы Дала археологиялық және пәнаралық зерттеулер аясында" тақырыбына арналған "Марғұлан оқулары-2020" халықаралық ғылыми–тәжірибелік конференциясына қатысуға шақырамыз.

 Конференция жұмысының бағыттары:

 1. 1.2019 жылғы далалық археологиялық зерттеулер нәтижелері.
 2. 2.Археологиялық зерттеулердегі пәнаралық тәсілдер.
 3. 3.Археологиялық мұраларды сақтаудағы өзекті мәселелер.
 4. 4.Тас, қола дәуірі археологиясының мәселелері.
 5. 5.Б.д.д. І-мыңжылдық-б.д. І-мыңжылдық басындағы Ұлы дала тұрғындарының мәдениеті
 6. 6.Ортағасырдағы қала мен дала
 7. 7.Ежелгі және ортағасырлық өнер
 8. 8.Жаңа кезеңдегі археология
 9. 9.Археология ғылымының тарихы 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Конференцияға қатысуға өтінімдер мен жарияланатын материалдар 2020 жылдың 15 қаңтарына дейін қабылданады.

Өтінімдер Бұл e-mail спам-боттардан қорғалған, оны көру үшін сізде Javascript қосулы болу керек электронды адресінде қабылданады.

Баяндама мәтіні "Қазақстан археологиясы" журналының электронды адресі бойынша қабылданады: Бұл e-mail спам-боттардан қорғалған, оны көру үшін сізде Javascript қосулы болу керек

Хаттың тақырыбына "Марғұлан оқулары–2020" міндетті түрде көрсетілуі шарт. Өтінім және мақала файлында бірінші автордың аты-жөні және тегі көрсетілуі қажет (ЛошаковаТН_ өтінім.doc; ЛошаковаТН_мақала).

Баяндамалардың мәтіндерін ресімдеуге қойылатын талаптар: мақала мәтінінің көлемі: 10 бетке дейін: шрифт – Times New Roman, барлық өрістер 2 см, 12 кегль, интервал 1,0, тасымалсыз және бет саны көрсетілмеуі шарт. Жоғарыда ортасында автордың тегі, аты, әкесінің аты толығымен, төменде жұмыс орны атау септігімен беріледі ұйымның толық атауы, қаласы, елі, E-mail. Тақырыбы ортасында қалың қаріппен.

Авторлық мәтін Word бағдарламасында терілуі тиіс. Ворд файлдарын кеңейтілген түрде *.docWord 97-2003 (*.docxWord 2007-2010 соңғы "х" әрпінсіз қайта сақтау қажет) сақтаңыз.

Егер кестелер Excel 2007 немесе 2010-да жасалған болса, онда оларды Excel 97-2003 (яғни файл *.xlsx соңғы "х" — *әрпінсіз қайта сақтаңыз.xls)

Әрбір мақала қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде (көлемі 100–150 белгі және 5–6 түйін сөзді) аннотациялармен қамтылады. Мақала тіліндегі аннотация мақаланың атауынан кейін, қалған екі мәтін – әдебиеттер тізімінен кейін орналастырылады (мақаланың атауы аудармада беріледі). Иллюстрациялар – TIF форматындағы 300 dpi рұқсатынан кем емес 10 суреттен аспауы тиіс.

Графиктер мен диаграммалар қара-ақ, түрлі-түсті немесе сұр элементтерсіз және ұсақ (тұтас) құймаларсыз. Иллюстрациялар мен кестелердің жазбасы мақала тіліндегі жеке мәтіндік файлмен беріледі.

Кестелер мен диаграммалар электронды түрде Word форматында, 10 кегль түрінде ресімделеді.

Әдебиетке сілтемелер тік жақшада көрсетіледі [Кадырбаев, 1966, c. 303]. Үш және одан да көп авторлар жариялаған жұмыстарға сілтеме жасау үшін бірінші автор [Марғұлан және т.б., 1966] көрсетіледі. Мәтіндегі сурет, кестеге сілтемелер доңгелек жақшада: (сур. 1, 2, 3), (табл. 1). Суреттер немесе кестелер көлемі мақаланың 1/3-нен аспауы тиіс.

Мақала соңында әдебиеттер тізімі алфавит ретімен рәсімделеді. Пайдаланылған қысқартулар тізімі мақаланың соңында орналастырылады.

Керек емес: табуляция жасау; сөздерді бөлу (сөздердің арасында, белгілердің арасында тек бір бос орын болуы тиіс); абзацтарды бос жолмен бөлу; автоматты режимде орындалатын командаларды пайдалану (әдебиетке түсіндірме, гиперсілтемелер мен ескертулерді қою, абзацтарды таңбалау және нөмірлеу және т.б.); мәтінді үлгі түрінде сақтау және "тек оқу үшін" деп сақтау. Көрсетілген өлшем бірліктері ӨҚ жүйесіне сәйкес болуы тиіс.

Редакциялық кеңес жариялау үшін материалдарды іріктеу құқығын өзіне қалдырады. 

Жұмыс тобының байланыс телефондары:

 1. 1.ҚР БҒМ ҒК Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институты, 050100, Алматы қ., Достық даңғ., 44; тел.: (8 727) 293 01 43 Мықтыбаева Жанна Қожағұлқызы, ғылыми хатшы
 2. 2.Лошакова Татьяна Николаевна, аға ғылыми қызметкер, конференцияға өтінімдер қабылдауды жүзеге асырады. E-mail: Бұл e-mail спам-боттардан қорғалған, оны көру үшін сізде Javascript қосулы болу керек ; телефоны: +7 777 564 63 24
 3. 3.Конференция жинағын шығаруға жауаптылар: Джумабекова Гульнара және Базарбаева Ғалия, жетекші ғылыми қызметкерлер.

E-mail: Бұл e-mail спам-боттардан қорғалған, оны көру үшін сізде Javascript қосулы болу керек  

1-қосымша

ӨТІНІМ

Автордың А.Ж.Т

 

Ел, қала

 

Жұмыс орны

 

Қызметі

 

Ғылыми дәрежесі, атағы

 

Конференция жұмысындағыбағыты

 

Баяндама атауы

 

Телефон

 

E-mail

 

Қонақ үй брондау қажеттігі: Ия / Жоқ

 

Мақаланы рәсімдеу үлгісі: 

Хабдулина Марал Калымжановна

НИИ им. К.А. Акишева при Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан; Бұл e-mail спам-боттардан қорғалған, оны көру үшін сізде Javascript қосулы болу керек  

Городище Бозок в средневековой истории Астаны

 

Аннотация 100–150 белгі

Түйін сөздер: 5–6 сөз 

Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін Мәтін 

1-кесте Кестенің атауы

 

 

 

 

 

 

 

ӘДЕБИЕТ

Бейсенов А.З. Сарыарка – земля древней культуры // Электронный научный журнал «edu.e-history.kz». 2017. № 1 (13). URL: http: // edu.e-history.kz/ru/publications/view/717 (дата обращения: 04.11.2019 г.).

Джумабекова Г.С. Клады металлических изделий как исторический источник (конец II – I тыс. до н.э.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 2008. 24 с.

Ермоленко Л.Н., Курманкулов Ж.К., Касенова А.Д. Новые данные о специфической разновидности изваяний сакской эпохи // Вестник КемГУ. 2015. № 1 (61). Т. 3. С. 26–32.

Кадырбаев М.К. Памятники тасмолинской культуры // Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1966. С. 303–433.

Кукушкин И.А., Дмитриев Е.А., Кукушкин А.И. Предварительные результаты исследований памятников тюркского времени Центрального Казахстана в 2018 году // Кочевые империи Евразии в свете археологических и междисциплинарных исследований сб. науч. ст. IV Междунар. конгресса средневековой археологии евразийских степей, посвящ. 100-летию российской академической археологии (г. Улан-Удэ, 16–21 сентября 2019 г.). В: 2 кн. / Отв. ред. Б.В. Базаров, Н.Н. Крадин. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2019. Кн. 1. С. 135–137.

Объяснительная записка к плану сектора археологии // Научный архив «Гылым ордасы», ф. 11, оп. 1, д. 7б, 5 л.

 

Комментарий қосуSecurity code
Басқасын көрсету

 
   
 
2021 © Институт археологии им. А. Х. Маргулана Создание сайта Создание сайтов, разработка и сопровождение сайтов, продвижение, хостинг